Thư viện Công cộng Toronto cung cấp nhiều dịch vụ, tất cả đều MIỄN PHÍ, giúp quý vị ổn định cuộc sống tại thành phố mới của mình.

Hãy viếng chúng tôi để:

  • Xin thẻ thư viện. Xin thẻ miễn phí. Quý vị chỉ cần có 2 chứng minh thư trong đó một cái có tên họ và địa chỉ của quý vị
  • Dùng máy vi tính có sẵn tại tất cả 100 thư viện chi nhánh, máy truy cập được mạng Internet, có tính năng xử lý văn bản và có nhiều cơ sở dữ liệu
  • Nối kết wifi miễn phí tại tất cả các chi nhánh của thư viện
  • Đích thân đến chi nhánh thư viện mượn sách, phim, và nhiều thứ khác hoặc để mượn trực tuyến trên mạng. Các tài liệu của thư viện có sẵn cho hơn 40 ngôn ngữ
  • Gặp gỡ với một nhân viên giúp đỡ định cư , người đó có thể giúp quý vị tìm việc làm, xin bằng lái xe và nhiều điều khác nữa
  • Tham dự các lớp học và thực tập tiếng Anh
  • Tải xuống nhiều nguồn tài liệu bằng điện tử dành cho người lớn và trẻ em kể cả các tài liệu tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ nhì
  • Tham gia các chương trình của chúng tôi về các đề tài khác nhau, bao gồm làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ, kể chuyện cho trẻ em, và tìm việc làm
  • Nối kết với nhân viên thư viện tại 100 chi nhánh. Chúng tôi hoan nghênh các thắc mắc của quý vị và muốn được giúp đỡ quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng các thông dịch viên của nhiều ngôn ngữ

Thay mặt cho tất cả nhân viên tại Các Thư viện Công cộng Toronto, chúng tôi mong sớm gặp quý vị và chia sẻ nhiều nguồn tài liệu để giúp quý vị thành công!