Reis naar den Stillen Oceaan : ondernomen op bevel van zyne Brittanische Majesteit, George de Derde, tot het doen van ontdekkingen in het noorderhalfrond : ter uitvoer gebragt onder 't bestuur van de bevelhebbers Cook, Clerke en Gore in de jaaren 1776, 1777, 1778, 1779 en 1780 met de schepen de Resolution en de Discovery

Contributors: King, James, 1750-1784.
1788, Microform , 7 microfiches (329 fr.) :

  1 copy

2232949
Reference only - not holdable
No summary currently available.
Show/hide reviews and other info

Provided by Syndetics | Terms of Use